Testvérmúzsák Alapítvány közhasznú szervezet

A Testvérmúzsák Alapítvány a Teleki-Wattay Művészeti Iskola köré szerveződött azzal a kiemelt céllal, hogy támogassa. a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységeket. 
További céljai közé tartozik a különböző művészeti ágak, zene, irodalom, képzőművészet, tánc, színház, népművészet emlékeinek megóvása, összegyűjtése, bemutatása, megismertetésének támogatása. Valamint segíti a művészetoktatás feltételeinek javítását Pomázon.


Az alapítvány rendszeres programjai:
Egész évben tematikusan felépített koncertsorozatokat, kiállításokat, művészeti heteket szervezünk a pomázi és a kistérségi közönség részére, ahol a komolyzene, népzene és jazz zene iránt érdeklődők egyaránt megtalálhatták a zenei érdeklődésüknek megfelelő hangversenyt.
28 éve működtetjük és támogatjuk a Pomázi Zenés Diákszínpadot, mely zenés színpadi darabok bemutatását tűzte ki célul. Különlegessége, hogy az országban egyedülállóan élő zenei kísérettel szólaltatják meg a fiatalok a musicaleket.
Félévente "Prücsök Zene" címmel vidám koncertsorozatot tartunk kisgyerekek és szüleik részére.
Zenebölcsi foglalkozásainkat 6 hónapos kortól 3 éves korig tartjuk, ahol együtt énekelhetnek babák anyukáikkal.
A zeneovi foglalkozásokat 4-6 évesek számára szervezünk, dalos játékok segítségével készségfejlesztő, személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartunk.
Pomázon a balett oktatást az Alapítvány szervezi, 4-14 éves korig járhatnak ide a növendékek, a környező falvakból is.
Minden évben tematikus művészeti nyári táborokat szervezünk a pomázi és Pomáz környéki iskolák tanulói részére.


A bejegyzés dátuma: 1995. május 6.
Az alapítvány székhelye: Pomáz, Templom tér 3.
Számlaszáma:K&H 10403057-50526752-80751001
Adószáma: 18668597-1-13


Alapító: Eredics Gábor Elnök: Zsideiné Szőke Erika Elnök helyettes: Borbély Mihály Titkár: Polányiné Takács Judit
Kuratóriumi tagok: Dúcz Lászlóné, Nagy Zoltán, Szerényi Béla, Seres János


Az Alapítvány legfőbb célkitűzései közé tartozik a hátránykompenzáció, a tehetséggondozás, az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés, a családi életre nevelés, a hagyományőrzés, a nemzeti öntudatra, hazafiasságra nevelés, a testi és lelki egészségre nevelés.