"Minden ami művészet"

Kapcsolat

Templom tér 3.
Pomáz
2013
+36 26 525 330
zsideierika@gmail.com

NTP-pályázat 2018

A tehetséggondozó programban a tanulók komplex tehetséggondozásban részesültek a szabadidős tevékenység keretein belül.

A pomázi Zenés Diákszínpad utánpótlását biztosító, fiatalabb tehetségígéretekből alakuló csoportja a 60 órás komplex tehetséggondozó program megvalósítása után egy produkciót hoztak létre, élő zenés előadás keretében: Fésüs É.-Tamássy Z..: Palacsintás király c. zenés mesejátékát. A színművet két alkalommal adta elő a társulat, melyben a főbb szerepeket a pályázatba bevont tehetségek játszották, és mellettük a kisebb szerepeket pedig a Teleki-Wattay Művészeti iskola tanulói kapták.  

A programba bevont célcsoport iskolánk tehetséges tanulói (9 fő), tehetségígéretes tanulók (8 fő), közülük 2 fő hátrányos helyzetű), kiemelten tehetséges diákok (3 fő). Életkoruk 10-15 év között volt. Közülük a zenei csoportban 12 fő, a táncművészeti csoportban 8 fő tehetséggondozása történt.

Két kiegészítő tevékenység valósult meg a programba bevont tanulók részére:

1. 3 napos bentlakásos szaktábort szerveztünk a programban résztvevő gyerekeknek a Pest-megyei Horány-Szigetmonostorra. A naponként 6 órás tehetséggondozó foglalkozásokon (délelőtt 3 óra, délután 3 óra) a zene, a tánc, és drámafoglalkozások koncentrált munkát kívántak mind a növendékektől, mind a foglalkozásokat tartó tanároktól. Szabadidős tevékenységként, tehetséggazdagítás keretében a tábor ideje alatt kirándulásokat tettünk, felfedeztük a környék természeti szépségeit. A nyitó napon megismerkedtek a tanulók a szigetmonostori "Bikás ökopark-klímapark " munkájával, valamint az állattartásról, környezettudatos életformáról kaptak élményeket, tudásanyagot.

2.  A Családi nap" - 4 órás élményalapú interaktív csoportos foglalkozás szülők, hozzátartozók bevonásával, "Ismerjük meg egymás rejtett képességeit" címmel. Interaktív drámajátékok, ügyességi játékok, közös tánc, daltanulás forgószínpad szerűen került megvalósításra. A program része a tehetség felismerésről gazdagításról való beszélgetés, valamint a tehetséges gyermekek tanulási, nevelési nehézségeiről is beszéltünk. A program moderátorai Polányiné Takács Judit, tehetségfejlesztő tanár és Simoncsics Zsófia drámapedagógus voltak.