"Minden ami művészet"

Kapcsolat

Templom tér 3.
Pomáz
2013
+36 26 525 330
zsideierika@gmail.com

Támogatók

Ez a képgaléria üres.

Pályázataink

„Testvérmúzsák a gyerekekért a gyerekekkel”

A Testvérmúzsák Alapítvány a TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR-2010-0050 „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” pályázatán 18.119.950Ft-ot nyert „Testvérmúzsák a gyerekekért a gyerekekkel” címmel. A pályázat megvalósítása 2011. március 1 és 2012. február 29 között zajlott.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Pályázatunk alapvető célja az volt, hogy alapítványunk segítségével Pomáz város óvodai és iskolai intézményeinek Pedagógiai Programjában vállalt célkitűzéseihez szakmai segítséget nyújtson a tanórai, illetve tanórán kívül szerveződő programjaihoz. Ezek a foglalkozások élményszerűen hozzájárultak a gyerekek személyiségfejlődéséhez, szociális és életviteli kompetenciájuk és esztétikai és művészeti kompetenciájuk fejlődéséhez.
Szabadidős tevékenységeikben tudásuk észrevétlenül gyarapodott, gazdagodott és a kötelező tananyagokban megtanult információk felhasználásával, kreativitásuk segítségével gyakorlatban is megtapasztalták mind azt az élményt, melyek a különböző művészetek tudnak nyújtani. Szakszerű oktatók vezetésével a különböző programokon, a közös munka során olyan közösségek jöttek létre, melyek képesek a kultúrák iránti érdeklődésüket, érzékenységüket hosszútávon megtartani.
A pályázat lehetőséget adott arra, hogy még szorosabb kapcsolatot tudjunk építeni Pomáz város intézményeivel, iskoláival, óvodáival megtámogatva őket a zenepedagógiai, művészetpedagógia eszközeivel a személyiségfejlesztő, tehetség-gondozó munkában A közös munka segített az egyes pedagógusok módszertani kultúrájának megújításában, a közös célok közös megvalósításában.
A projekthez csatlakozott egy vak és gyengénlátó gyermekekkel foglalkozó iskola is. Nagyon fontos eleme és célja volt a közös munkának, hogy a zenei nevelés terápiás és örömszerző erejével, segíteni tudjunk a sajátos nevelési igényű gyermekeket is.
A projektben vállalt és tervezett szakmai programok hét intézményben 19 különböző együttműködésben 359 tanulóval és 21 szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező pedagógussal valósultak meg.